Köpvillkor

Köp- och leveransvillkor

All handel från KOS Elektro System följer svenska regler och svensk lagstiftning.
Villkoren gäller i de fall svensk, eller annan lag inte föreskriver andra regler, vilka strider mot våra villkor. Privatpersoner lyder under Konsumentköplagen samt Distans- och hemförsäljningslagen. Återförsäljare och övriga företagskunder lyder under Köplagen som är dispositiv, vilket innebär att våra egna avtal kan avtala annat än vad Köplagen föreskriver. Vidare information om gällande lagar vid köp från oss finns att läsa sig till hos Konsumentverket.

Priser
Priserna på våra websidor och sociala mediekanaler visas inklusive 25% moms, som utgångsinställning för samtliga kunder och besökare. För företagskunder och återförsäljare från annat EU-land än Sverige räknas momsen bort från priset i kassan, om ni som företag kan uppge ett giltigt VAT-nummer. Detta helt enligt principen med omvänd redovisningsskyldighet av moms vid köp av varor från annat EU-land. 

Copyright för text och bildmaterial
Alla texter och bilder på våra hemsidor och sociala mediekanaler är Copyright ©-skyddade enligt lagen om upphovsrätt (1960:729 §1). Detta bild- och textmaterial får ej kopieras utan vårat medgivande.

Leveranser
Det är kundens/köparens ansvar att se till att den leveransadress som angivits vid beställning är korrekt. Det är också kundens/köparens ansvar att hämta ut beställda produkter i tid, samt se till att vara anträffbar vid hemleveranser. Ej uthämtade leveranser returneras normalt efter 10-20 dagar, beroende på vilket fraktbolag som utför leveransen.
Vid returnerade leveranser på grund av att de ej hämtats ut eller ej kunnat levereras måste kunden ta kontakt med oss inom 30 dagar för att  få sin leverans skickad på nytt. Nya kostnader kan då komma att debiteras kunden för nytt utskick samt de kostnader returfrakten medfört.
Vi förbehåller oss rätten att avbryta köp. Inbetalt belopp kommer då omedelbart återbetalas till kunden/köparen.

Leveranstider
Inkomna beställningar behandlas samma dag eller nästkommande vardag. Finns varorna i KOS Elektro Systems lager är leveranstiden normalt 1-5 arbetsdagar. Måste varor tas hem från annat lager, t ex fabrikens lager tar leveransen normalt cirka 5-15 arbetsdagar. Om leveranstiden beräknas bli längre än 15 arbetsdagar kontaktar vi köparen.

Garantier
Två års funktionsgaranti ges på samtliga våra beställningar. Garantin gäller vid fabrikationsfel och täcker inte andra fel eller för skador som orsakats av användning eller vid frakt. Garantin täcker inte skador som orsakats till följd av annan trasig del eller komponent. Fel som täcks av garantin ska meddelas till vår kundservice så snart de upptäcks.

Reklamationer
Konsumentköplagen föreskriver tre års reklamationsrätt för privatpersoner, oavsett vilken garantitid som gäller på en produkt. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Kunden ansvarar för att de returnerade varorna skickas på ändamålsenligt sätt och är förpackade så att de är skyddade mot fraktskador. Reklamationer måste återsändas till oss som Företagspaket. Vid reklamation efter det att garantitiden utgått skall köparen kunna påvisa att det uppkomna felet fanns på produkten redan vid leveranstillfället. Påträffade fel på varor ska meddelas till vår kundservice så snart de upptäckts.

Returer
Kunden ansvarar för att den returnerade varan skickas på ändamålsenligt sätt och är förpackad så att den är skyddad mot fraktskador. Kunden ombesörjer och betalar returfrakten i samband med returer. Returer gällande garanti, eller reklamation, där fel ej kan påvisas, pga otillräcklig dokumentation av felet, om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, t ex pga ovarsamt eller felaktigt handhavande kommer att återsändas till kunden och en avgift på 360:- exkl. moms (450:- inkl. moms) kommer att utgå för att täcka KOS Elektro Systems omkostnader. Kostnaden för frakter tillkommer enligt gällande fraktpriser. Reklamationer och returer skickas till oss som Företagspaket. Försändelser som måste hämtas ut (postpaket/stort brev) eller försändelser skickade mot postförskott kommer att lämnas utan åtgärd. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt produkt med likvärdig eller bättre i de fall identisk produkt inte finns tillgänglig. Påträffade fel på produkter ska meddelas till oss senast en dag efter mottagandet. Kontakta oss innan ni skickar tillbaka varan.  Inga returer av demo/visnings exemplar godkänns om inget annat har överenskommits.

Ångerrätt
Vi ger privatpersoner 14 dagars ångerrätt på alla våra produkter (gäller ej företag). Produkten samt emballage ska återsändas i oförändrat skick från att den levererades till kund och den får inte ha använts mer än nödvändigt om ångerrätten ska gälla.
Returer skickar du som privatperson snabbast till oss som företagspaket. Du som kund står för kostnaden för returfrakt. Innan du returnerar en vara måste du först kontakta vår kundservice via telefon eller email.
Vi återbetalar endast kostnaden för produkterna och inte fraktkostnaden.

Ändringar i våra köpvillkor
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i våra köpvillkor. De köpvillkor som finns vid ett köptillfälle gäller alltid för det köpet.

Skadade försändelser
Om en produkt/försändelse skadats i transporten skall detta snarast anmälas till leverantören, normalt på utlämningsstället vid uthämtning eller direkt till föraren. Vid utvändigt synliga skador skall detta  anmälas vid mottagandet, dolda skador skall reklameras inom en dag (1 dagar) från mottagandet till fraktbolaget. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten hos fraktbolaget på produkten, då det inte i efterhand kan bevisas hur skadan uppstått. Kopia på fraktbolagets skriftliga reklamation mailas till oss från kontaktsidan, varpå vi normalt hjälper till att hantera reklamationen vidare.
Vi tar inget ansvar för försvunna paket utan hänvisar till fraktbolagens kundtjänster.

Åldersgräns
För att få handla genom koselektrosystem.se måste du vara över 18 år och myndig. Annars begärs skriftligt medgivande av en förmyndare.

Beställning
Beställningar sker via vår webbutik koselektrosystem.se. Order via telefon, email eller på annat sätt accepteras endast i särskilda fall. Beställare under 18 år skall ha förmyndares skriftliga tillåtelse och detta föreatt  ett köp genomförs. Beställningar som utan medgivande görs i annan persons namn och som medför ekonomisk eller annan skada för Kosman Design kommer att polisanmäls.

Betalningssätt
Betalning kan erläggas antingen kontant eller med kreditkort vid avhämtning, förskottsbetalning till bankgiro, kreditkort, bankbetalning  eller faktura genom vår samarbetspartner Svea Webpay.  Fraktavgift tillkommer på samtliga beställningar förutom vid avhämtning.  Observera att frakten är på kundens egen risk och KOS Elektro System inte ersätter för skador. Ta direkt kontakt med fraktbolaget om en försändelse är skadad. Ordern vilken redan är fakturerad kan inte i efterhand omfaktureras i annat namn oavsett om det gäller privatperson eller företag. Likaså kan inte leveransadresser ändras i efterhand. Vi är måna om din säkerhet. Vi hanterar därför inte någon kontokortsinformation själva, utan själva betalningen sker hos våra  affärspartners som skyddar dig med höggradiga och säkra krypterade  anslutningar.

Personuppgiftslagen
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).
Vi lämnar aldrig någonsin ut några uppgifter till tredje part. Däremot lämnas dina adressuppgifter och telefonnummer ut till de fraktbolag vi samarbetar med för att de ska kunna utföra frakten.

Informationsfelaktigheter
Vi reserverar oss för tryckfel samt felaktigheter i våra informationstexter och produktspecifikationer. Vid missnöje på grund av felaktigheter har kunden alltid rätt att utnyttja sin ångerrätt.

Tvist
Vid tvist följer vi normalt ARNs (Allmänna Reklamationsnämndens) rekommendationer. Större tvister kan komma att avgöras i domstol.